no-img

اینفوتیک

مطالب

آرشیو » دسته‌های محصولات » برنامه ریزی و تصمیم گیری
پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری – کد ۱۰۴۷

پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری – کد ۱۰۴۷


پرسشنامه استاندارد استراتژی تصمیم گیری - کد 1047 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : بررسی دو استراتژی "منطقی" و احساسی" بودن در تصمیم گیری نحوه تکمیل : به سوالات زیر بر مبنای بزرگترین تصمیم که هم اکنون در زندگی خود باید بگیرید، با توجه به طیف پاسخ دهید.  تعداد سوالات : 18 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه بررسی ابعاد ساختار سازمانی – کد ۱۰۵۳

پرسشنامه بررسی ابعاد ساختار سازمانی – کد ۱۰۵۳


پرسشنامه استاندارد بررسی ابعاد ساختار سازمانی - کد 1053 هدف : این پرسشنامه با بررسی ابعاد رسمیت , تمرکز و سلسه مراتب ساختار یک سازمان را از حیث بروکراتیک بودن ، انعطاف پذیری و چابکی مورد ارزیابی قرار می دهد. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هریک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.  تعداد سوالات : 14 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقیاس [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه بررسی بوروکراسی در سازمان – کد ۱۰۵۵

پرسشنامه بررسی بوروکراسی در سازمان – کد ۱۰۵۵


پرسشنامه بررسی بوروکراسی در سازمان - کد 1055 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : هدف از این آزمون، ارزیابی ترجیحات افراد در داخل یک ساختار سازمانی بروکراتیک می باشد. این آزمون، ویژگی های بروکراسی وبر را برای افراد معرفی می کند و نشان دهنده تمایل افراد به ساختار بروکراتیک است نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، موافقت و مخالفت خود را با توجه با طیف مشخص کنید.  تعداد سوالات : 10 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه بررسی تمرکز و رسمیت در سازمان – کد ۱۰۵۴

پرسشنامه بررسی تمرکز و رسمیت در سازمان – کد ۱۰۵۴


پرسشنامه بررسی تمرکز و رسمیت در سازمان - کد 1054 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : این پرسشنامه دو بعد تمرکز و رسمیت در سازمان را مورد بررسی و ارزیابی قرار می هد نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، انتخاب کنید.  تعداد سوالات : 23 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه برنامه ریز خوب بودن – کد ۱۰۴۲

پرسشنامه برنامه ریز خوب بودن – کد ۱۰۴۲


پرسشنامه استاندارد برنامه ریز خوب بودن - کد 1042 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : تعیین میزان توانایی برای تصمیم گیری نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله از پرسشنامه ، گزینه ای را که بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، انتخاب نمایید.  تعداد سوالات : 10 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه تصمیم گیرنده خوب بودن – کد ۱۰۴۱

پرسشنامه تصمیم گیرنده خوب بودن – کد ۱۰۴۱


پرسشنامه استاندارد تصمیم گیرنده خوب بودن - کد 1041 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : تعیین میزان توانایی برای تصمیم گیری نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله از پرسشنامه ، گزینه ای را که بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، انتخاب نمایید.  تعداد سوالات : 10 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه دودلی و تردید در تصمیم گیری – کد ۱۰۴۶

پرسشنامه دودلی و تردید در تصمیم گیری – کد ۱۰۴۶


پرسشنامه استاندارد سبک تصمیم گیری کلی - کد 1046 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : سجش میزان دودلی و تردید در تصمیم گیری نحوه تکمیل : به سوالات زیر بر مبنای بزرگترین تصمیم که هم اکنون در زندگی خود باید بگیرید، با توجه به طیف پاسخ دهید.  تعداد سوالات : 13 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی – کد ۱۰۵۱

پرسشنامه سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی – کد ۱۰۵۱


پرسشنامه استاندارد سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی - کد 1051 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : تعیین میزان توانایی در سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، انتخاب کنید.  تعداد سوالات : 10 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه سبک پاسخگویی – کد ۱۰۴۴

پرسشنامه سبک پاسخگویی – کد ۱۰۴۴


پرسشنامه استاندارد سبک پاسخگویی - کد 1044 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : هدف از این پرسشنامه ، تعیین سبک پاسخگویی افراد می باشد. نحوه تکمیل : پاسخی که در هریک از موقعیت های 5 گانه این پرسشنامه به عنوان سرپرست می دهید مشخص کنید.  تعداد سوالات : 5 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می باشد) [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی – کد ۱۰۴۰

پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی – کد ۱۰۴۰


پرسشنامه استاندارد سبک تصمیم گیری شخصی - کد 1040 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : هنگامی که شما درباره سبک های مختلف تصمیم گیری مطالعه می کنید، آیا خود را در یکی ا طبقات آن قرار می دهید؟ این پرسشناه به شما در تعیین سبک تصمیم گیری تان کمک می کند. نحوه تکمیل : برای پرسش های این پرسشنامه ، گزینه ای را باید انتخاب کنید که به بهترن شکل شما را در [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی – کد ۱۰۴۵

پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی – کد ۱۰۴۵


پرسشنامه استاندارد سبک تصمیم گیری کلی - کد 1045 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : بررسی سبک تصمیم گیری کلی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هریک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید.  تعداد سوالات : 10 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می باشد) به همراه ترجمه فارسی مقیاس / طیف : |کاملاً مخالفم [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی – کد ۱۰۵۲

پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی – کد ۱۰۵۲


پرسشنامه استاندارد پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی - کد 1052 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : این پرسشنامه به شما کمک می کند نوع طرح ساختاری که در سازمان وجود دارد را شناسایی کنید. ساختار سازمان در این پرسشنامه می تواند وظیفه ای ، پروژه ای ، محصول / ماتریس و ماتریس باشد. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیررسمی – کد ۱۰۵۰

پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیررسمی – کد ۱۰۵۰


پرسشنامه استاندارد مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیررسمی - کد 1050 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : تعیین میزان توانایی در سازماندهی نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، انتخاب کنید.  تعداد سوالات : 10 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می باشد) [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی – کد ۱۰۴۳

پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی – کد ۱۰۴۳


پرسشنامه استاندارد مشارکت در تصمیم گیری گروهی - کد 1043 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : هدف از این پرسشنامه ، ارزیابی میزان مشارکت افراد در تصمیم گیری می باشد. نحوه تکمیل : برای هر یک از جملات پرسشنامه ، عددی را انتخاب کنید که احساس شما را بر مبنای پروژه های گروهی که در آن مشارکت می کنید، نشان میدهد. 1 = کاملا مخالفم 2 - مخالفم 3 - نه مخالفم نه موافقم [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad