no-img

اینفوتیک

مطالب

آرشیو » دسته‌های محصولات » شایستگی ها و مهارت های مدیریت
پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد – کد ۱۰۳۲

پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد – کد ۱۰۳۲


پرسشنامه استاندارد اثربخشی مدیریت ارشد هدف : بررسی و شناسایی عوامل اثرگذار بر اثربخشی مدیریت ارشد نحوه تکمیل : میزان وجود هریک از عوامل زیر را در مدیر خود تعیین کنید  تعداد سوالات : 11 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله : دارد (پیوست شده است.) مقیاس / طیف :  |خیلی کم - کم - متوسط - زیاد - خیلی زیاد|  توضیحات : این پرسشنامه استاندارد است.  نمونه ای از سوالات : مدیریت و انگیزه دادن [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه سنجش مدیر اختاپوس – کد ۲۰۱۰

پرسشنامه سنجش مدیر اختاپوس – کد ۲۰۱۰


پرسشنامه استاندرد سنجش مدیر اختاپوس - کد 2010 هدف : این پرسشنامه مدیران اختاپوسی را در 4 زیرمقیاس جزیی نگری بودن ، شیفته ی کار بودن ، ترس از شکست داشتن و عدم اعتماد می سنجد.  تعداد سوالات : 24 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. مقیاس : |هرگز - گاهی اوقات - معمولا - اکثر اوقات - همیشه| توضیحات :  این پرسشنامه استاندارد است.    نمونه ای از سوالات : چون علاقمند به [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات – کد ۱۰۳۱

پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات – کد ۱۰۳۱


پرسشنامه استاندارد شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات هدف : بررسی شایستگی و توانایی استفاده مدیران از فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت های آنان در استفاده از فناوری اطلاعات  تعداد سوالات : 17سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله : دارد (پیوست شده است.) مقیاس / طیف :  |کم - متوسط - زیاد|  توضیحات : این پرسشنامه استاندارد [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد – کد ۱۰۳۰

پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد – کد ۱۰۳۰


پرسشنامه استاندارد شایستگی های مدیریت ارشد هدف : بررسی شایستگی ها و توانایی های مدیران و مدیران ارشد یک سازمان  تعداد سوالات : 10 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله : دارد (پیوست شده است.) مقیاس / طیف :  |خیلی کم - کم - متوسط - زیاد - خیلی زیاد|  توضیحات : این پرسشنامه استاندارد است.  نمونه ای از سوالات : شناسایی نقاط قوط و ضعف تیم مدیریت برنامه ریزی چگونگی توسعه اثربخشی تیم [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه فعالیت های مدیریتی فایول – کد ۱۰۳۳

پرسشنامه فعالیت های مدیریتی فایول – کد ۱۰۳۳


پرسشنامه استاندرد فعالیت های مدریتی فایول هدف : هدف از این آزمون، تمایز بین فعالیت های 65 گانه مدیریتی فایول می باشد نحوه تکمیل : پس از مطالعه هرجمله ، مشخص کنید که آن جمله ، کدام فعالیت مدیریتی فایول را تشریح می کند : سازماندهی: O                  برنامه ریزی : P                     پیش بینی : F کنترل کردن : CN [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه مدیر اثربخش – کد ۱۰۲۷

پرسشنامه مدیر اثربخش – کد ۱۰۲۷


پرسشنامه استاندارد مدیر اثربخش هدف : این پرسشنامه نقش هایی که یک مدیر برای اثربخش بودن باید ایفا کند رامورد بررسی قرار می دهد.  تعداد سوالات : 16 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله : دارد (پیوست شده است.) مقیاس / طیف :  |تقریبا هرگز - بسیار به ندرت - به ندرت - گهگاه - غالبا - همیشه|  توضیحات : این پرسشنامه استاندارد است.  نمونه ای از سوالات : ایده های نوآورانه مطرح کی کند در [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم – کد ۱۰۲۵

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم – کد ۱۰۲۵


هدف : پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم بوسیله انجمن دانشجویان دانشکده های بازرگانی آمریکا ساخته شده است که از ۱۰ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش ویژگیهای مدیران قرن بیست و یکم و تعیین موفق بودن مدیر در همان قرن بکار می رود.  تعداد سوالات : 10سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله : دارد (پیوست شده است.) مقیاس / طیف :  |قوی - خوب - ضعیف [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه مهات های ادراکی ، انسانی و فنی – کد ۱۰۳۴

پرسشنامه مهات های ادراکی ، انسانی و فنی – کد ۱۰۳۴


پرسشنامه استاندارد مهارت های ادراکی ، انسانی و فنی هدف : تعیین میزان مهارت‌های ادراکی، انسانی و فنی در افراد نحوه تکمیل : به هر کدام از پرسش های زیر بر طبق مقیاس زیر امتیاز دهید: 5: من همیشه این گونه هستم؛    4: من غالباً این گونه هستم؛ 3: من گاهی این گونه هستم؛    2: من به ندرت این گونه هستم؛ 11: من هرگز این گونه نیستم.  تعداد سوالات : 18 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه مهارت ها و توانایی های روابط انسانی – کد ۱۰۲۴

پرسشنامه مهارت ها و توانایی های روابط انسانی – کد ۱۰۲۴


پرسشنامه استاندارد مهارت ها و توانایی های روابط انسانی هدف : هدف از این پرسشنامه ، ارزیابی مهارت ها و توانایی های روابط انسانی می باشد  تعداد سوالات : 43 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله : دارد (پیوست شده است.) مقیاس / طیف :  7 درجه ای لیکرت  توضیحات : این پرسشنامه استاندارد است.  نمونه ای از سوالات : من می توانم فرآیند ارتباطات را تشریح کنم. من می توانم موتنع برقراری ارتباطات و چگونگی [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه مهارت های سازمانی – کد ۱۰۲۹

پرسشنامه مهارت های سازمانی – کد ۱۰۲۹


پرسشنامه استاندارد مهارت های سازمانی هدف : بررسی اینکه آیا شما به میزان کافی درباره سازماندهی فضای کاری خود اطلاع دارید یا خیر، در حقیقت این پرسشنامه مهارت های مدیریتی را مورد سنجش قرار می دهد  تعداد سوالات : 15 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله : دارد (پیوست شده است.) مقیاس / طیف :  |به ندرت یا هرگز - گاهی - همیشه|  توضیحات : این پرسشنامه استاندارد است.  نمونه ای از سوالات : من [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه مهارت های مدیریت – کد ۱۰۲۶

پرسشنامه مهارت های مدیریت – کد ۱۰۲۶


هدف : این پرسشنامه به بررسی مهارت های مدیریت در 10 حوزه می پردازد.  تعداد سوالات : 73 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقیاس / طیف :  5 درجه ای لیکرت  نمونه ای از سوالات : من همواره در جستجوی اطلاعاتی راجع به نقاظ ضعف و قوتم هستم تا موجب بهبودی خودم شوم. من همواره می کوشم مسائل و مشکلات را مجددا تعریف نمایم تا آتها را به عنوان فرصت هایی برای [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه ویژگی های روان سنجی مهارت های مدیریتی – کد ۱۰۲۸

پرسشنامه ویژگی های روان سنجی مهارت های مدیریتی – کد ۱۰۲۸


پرسشنامه استاندارد ویژگی های روان سنجی مهارت های مدیریتی هدف : بررسی ویژگی های روان سنجی توانایی ها و مهارت های مدیران و کارکنان  تعداد سوالات : 11 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله : دارد (پیوست شده است.) مقیاس / طیف :  |خیلی کم - کم - متوسط - زیاد - خیلی زیاد|  توضیحات : این پرسشنامه استاندارد است.  نمونه ای از سوالات : توانایی تعیین اینکه چه نیازهایی باید تامین شوند و چرا [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad