no-img

اینفوتیک
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها – کد ۱۰۱۶
pdf
44 سوال
مقاله دارد
امتیاز دهی دارد
تفسیر نتایج دارد
منبع دارد
2,400 تومان

پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها – کد ۱۰۱۶


پرسشنامه استاندارد ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها 

هدف : این پرسشنامه جهت ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معیارها توسط آندری‌. ای. دیوال (۲۰۰۴) طراحی شده است. وی جهت ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد در بسیاری از سازمان‌ها در کشورهای مختلف جهان از این روش استفاده نموده است. چند نمونه از مطالعات وی عبارت‌اند از: ترغیب رفتار عملکردمدار برای نیل به نتایج برتر (۲۰۰۴)، نقش عوامل رفتاری و فرهنگ‌های ملی در ایجاد سیستم‌های مؤثر مدیریت عملکرد (۲۰۰۶)، تجزیه و تحلیل مدیریت عملکرد: مطالعه‌ای موردی در یکی از شهرداری‌های هلند (۲۰۰۶)، و تأثیر مدیریت عملکرد بر نتایج سازمانی یک بانک (۲۰۰۷)
برای سنجش ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان از مدل آندری ای دیوال استفاده می شود.این پرسش نامه دارای ((۴۴)) گویه می باشد.این پرسش نامه به دلیل زیر بنای نظری مناسب . تایید خبرگان با تخصص موضوعی از روایی محتوایی لازم برخوردار است.

تعداد سوالات : ۲۲ سوال

امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است.

منبع : دارد

مقاله : دارد (پیوست شده است.)

مقیاس / طیف :  |خیلی کم – کم – متوسط – زیاد – خیلی زیاد|

 توضیحات : این پرسشنامه استاندارد است.

 نمونه ای از سوالات :

دقیقا” مشخص است که چه سی در سازمان، مسئولیت چه وظایفی را بر عهده دارد.

ابعاد:

این پرسش نامه دارای ((۳)) بعد است ، سوالات به تفکیک در پرسشنامه مشخص شده است.

ساختاری : مولفه های بعد ساختاری عبارتند از : ساختار مسئولیت سازمان ، محتوای اطلاعات عملکرد ، انسجام اطلاعات عملکرد

رفتاری : مولفه های بعد رفتاری عبارتند از : مدیریت پذیری اطلاعات عملکرد ، پاسخگویی ، سبک مدیریت ، جهت گیری عملی سازمان

همسویی : مولفه های بعد همسویی عبارتند از : ارتباط پیرامون عملکرد ، همسویی

 برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,