no-img

اینفوتیک

مطالب

آرشیو » محصولات
DOC
پرسشنامه سنجش بلوغ عاطفی – کد ۲۰۱۲

پرسشنامه سنجش بلوغ عاطفی – کد ۲۰۱۲


پرسشنامه استاندرد سنجش بلوغ عاطفی - کد 2012 توضیحات : افراط و تفریط در عواطف افراد را منجر به ناسازگاري، پرخاشگري، خشم، نفرت و اضطراب می کند که به صورت کنترل نشده، بهداشت روانی و عاطفی افراد را به گونه اي جدي تهدید می کند. نکته قابل توجه این است که آثار نامطلوب هیجان ها بیش از آثار خوب آن هاست. آنها هشداردهنده هاي زندگی هستند و بسی نیرومند هستند که آتش جنگ [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی NEO-FFI

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی NEO-FFI


پرسشنامه NEO یکی از آزمون های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است. در واقع در ساخت این پرسشنامه از آخر به اول حرکت شده است به این معنی که اول سنجش های مرتبط با صفات فراگیر از طریق پرسشنامه انجام شد. بعد براساس تیمار های آماری و تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل شناسایی شد. در گام بعدی عوامل تحلیل محتوا شدند و … و در نهایت [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
DOC
پرسشنامه سنجش مدیر اختاپوس – کد ۲۰۱۰

پرسشنامه سنجش مدیر اختاپوس – کد ۲۰۱۰


پرسشنامه استاندرد سنجش مدیر اختاپوس - کد 2010 هدف : این پرسشنامه مدیران اختاپوسی را در 4 زیرمقیاس جزیی نگری بودن ، شیفته ی کار بودن ، ترس از شکست داشتن و عدم اعتماد می سنجد.  تعداد سوالات : 24 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. مقیاس : |هرگز - گاهی اوقات - معمولا - اکثر اوقات - همیشه| توضیحات :  این پرسشنامه استاندارد است.    نمونه ای از سوالات : چون علاقمند به [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
DOC
پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3) (آمادگی روانی ورزشکاران) – کد ۲۰۱۱

پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3) (آمادگی روانی ورزشکاران) – کد ۲۰۱۱


پرسشنامه استاندرد مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)(آمادگی روانی ورزشکاران) - کد 2011 توضیحات : اين آزمون از جامع ترين آزمون هاي آمادگي رواني ورزشكاران است كه دوازده مهارت رواني را در سه دسته مهارت هاي رواني پايه )هدف گزيني، تعهد و اعتماد به نفس(، مهارت هاي روان تني )واكنش به استرس، كنترل ترس، آرميدگي و نيرو بخشي(  و مهارت هاي شناختي  )تمركز، بازيافت تمركز، تصويرسازي، تمرين ذهني و طرح مسابقه ( اندازه [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات – کد ۱۰۳۱

پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات – کد ۱۰۳۱


پرسشنامه استاندارد شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات هدف : بررسی شایستگی و توانایی استفاده مدیران از فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت های آنان در استفاده از فناوری اطلاعات  تعداد سوالات : 17سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله : دارد (پیوست شده است.) مقیاس / طیف :  |کم - متوسط - زیاد|  توضیحات : این پرسشنامه استاندارد [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد – کد ۱۰۳۰

پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد – کد ۱۰۳۰


پرسشنامه استاندارد شایستگی های مدیریت ارشد هدف : بررسی شایستگی ها و توانایی های مدیران و مدیران ارشد یک سازمان  تعداد سوالات : 10 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله : دارد (پیوست شده است.) مقیاس / طیف :  |خیلی کم - کم - متوسط - زیاد - خیلی زیاد|  توضیحات : این پرسشنامه استاندارد است.  نمونه ای از سوالات : شناسایی نقاط قوط و ضعف تیم مدیریت برنامه ریزی چگونگی توسعه اثربخشی تیم [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان – کد ۱۰۳۹

پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان – کد ۱۰۳۹


پرسشنامه استاندارد شرایط یادگیری در سازمان - کد 1039 به همراه مقاله انگلیسی هدف : بررسی ابعاد اصلی اثرگذار بر شرایط یادگیری در سازمان نحوه تکمیل : میزان موتفقت خود را با هریک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.  تعداد سوالات : 45 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می باشد) مقیاس / طیف :  |کاملا" موافقم - موافقم [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه شرح وظیفه- کد ۱۳۱۱

پرسشنامه شرح وظیفه- کد ۱۳۱۱


پرسشنامه استاندرد پرسشنامه شرح وظیفه- کد 1311 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : تعیین اهمیت، تکراری بودن و دشواری وظیفه یک شغل  تعداد سوالات : 24 سوال در 6 بعد امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می باشد) به همراه ترجمه فارسی مقیاس : |0 تا 4| توضیحات :  این پرسشنامه استاندارد است. این پرسشنامه میزان اهمیت ، تکراری بودن [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی – کد ۱۰۵۲

پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی – کد ۱۰۵۲


پرسشنامه استاندارد پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی - کد 1052 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : این پرسشنامه به شما کمک می کند نوع طرح ساختاری که در سازمان وجود دارد را شناسایی کنید. ساختار سازمان در این پرسشنامه می تواند وظیفه ای ، پروژه ای ، محصول / ماتریس و ماتریس باشد. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه طراحی شغل – کد ۱۳۱۲

پرسشنامه طراحی شغل – کد ۱۳۱۲


پرسشنامه استاندرد طراحی شغل - کد 1312 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : بررسی رویکردهای مطرح در طراحی شغل  تعداد سوالات : 33 سوال در 3 بعد امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می باشد) به همراه ترجمه فارسی مقیاس : | بله - تاحدودی - خیر | توضیحات :  این پرسشنامه استاندارد است. این پرسشنامه با بررسی سه بعد 1- [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه طراحی شغل برای یادگیری – کد ۱۳۱۳

پرسشنامه طراحی شغل برای یادگیری – کد ۱۳۱۳


پرسشنامه استاندرد طراحی شغل برای یادگیری (یادگیری گروهی و سازمانی) - کد 1313 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : بررسی جو و فضای یادگیری گروهی و سازمانی  تعداد سوالات : 28 سوال و 3 بعد امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می باشد) به همراه ترجمه فارسی مقیاس : | 1 تا 7 | توضیحات :  این پرسشنامه استاندارد است. این [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه ظرفیت های سازمانی – کد ۱۰۱۱

پرسشنامه ظرفیت های سازمانی – کد ۱۰۱۱


پرسشنامه استاندارد ظرفیت های سازمانی هدف : پرسشنامه ظرفیت های سازمانی تعداد سوالات : 22 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. توضیحات : این پرسشنامه استاندارد می باشد. منبع : دارد مقیاس / طیف : 5 درجه ای لیکرت  نمونه ای از سوالات : سازمان ما از تمام توانمندی ها و پتانسیل کارکنانش استفاده می [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی – کد ۱۰۳۶

پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی – کد ۱۰۳۶


پرسشنامه استاندارد ظرفیت یادگیری سازمانی - کد 1036 به همراه مقاله فارسی و انگلیسی سنجش ظرفیت يادگیری سازمانی هدف : سنجش ظرفیت یادگیری سازمانی نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، انتخاب کنید.  تعداد سوالات : 10 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می باشد) مقیاس / طیف :  |بله [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه عملکرد در شرکت های چند ملیتی – کد ۱۰۱۸

پرسشنامه عملکرد در شرکت های چند ملیتی – کد ۱۰۱۸


پرسشنامه استاندارد عملکرد در شرکت های چند ملیتی هدف : تعیین میزان کارکردن در شرکت های چند ملیتی  تعداد سوالات : 10 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله : دارد (پیوست شده است.) مقیاس / طیف : بله - تاحدودی - خیر  توضیحات : این پرسشنامه استاندارد است.  نمونه ای از سوالات : به نظر شما قوانین کشور میزبان ممکن است با قوانین ما کاملا متفاوت [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی – کد ۱۰۰۶

پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی – کد ۱۰۰۶


پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی هدف : بوسیله این پرسشنامه می توانید عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی را بررسی کنید. تعداد سوالات : 23 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. توضیحات : این پرسشنامه استاندارد می باشد. منبع : دارد  نمونه ای از سوالات : سرپرست به همراه کارکنان ، مسائل کاری را بررسی می [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه فعالیت های مدیریتی فایول – کد ۱۰۳۳

پرسشنامه فعالیت های مدیریتی فایول – کد ۱۰۳۳


پرسشنامه استاندرد فعالیت های مدریتی فایول هدف : هدف از این آزمون، تمایز بین فعالیت های 65 گانه مدیریتی فایول می باشد نحوه تکمیل : پس از مطالعه هرجمله ، مشخص کنید که آن جمله ، کدام فعالیت مدیریتی فایول را تشریح می کند : سازماندهی: O                  برنامه ریزی : P                     پیش بینی : F کنترل کردن : CN [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه کارت اعتباری متوازن – کد ۱۰۲۱

پرسشنامه کارت اعتباری متوازن – کد ۱۰۲۱


پرسشنامه استاندارد کارت اعتباری متوازن هدف : ارزیابی نیاز سازمان به کارت اعتباری متوازن  تعداد سوالات : 12 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد  توضیحات : این پرسشنامه استاندارد است.  نمونه ای از سوالات : ما به ندرت مقیاس های عملکردمان را مرور می کنیم و پیشنهاداتی را درباره شاخص های جدید و نوآورانه ارائه می کنیم   کارت اعتباری متوازن چیست؟ کارت امتیازی متوازن (به انگلیسی: BSC)یک ابزار مدیریتی برای اجرای استراتژی است؛ [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه کارکردهای مدیریت منابع انسانی – کد ۱۳۰۰

پرسشنامه کارکردهای مدیریت منابع انسانی – کد ۱۳۰۰


پرسشنامه استاندرد کارکردهای مدیریت منابع انسانی - کد 1300 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : بررسی نگرش کارکناننسبت به اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت منابع انسانی  تعداد سوالات : 20 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می باشد) به همراه ترجمه فارسی مقیاس : |کاملا موافقم - موافقم - نه مخالفم نه موافقم مخالفم - کاملا مخالفم| توضیحات [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه کارکردهای مدیریت منابع انسانی – کد ۱۳۰۱

پرسشنامه کارکردهای مدیریت منابع انسانی – کد ۱۳۰۱


پرسشنامه استاندرد کارکردهای مدیریت منابع انسانی - کد 1301 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : بررسی نگرش های مدیران صف درباره پذیرش نقش های منابع انسانی.  تعداد سوالات : 13 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می باشد) به همراه ترجمه فارسی مقیاس : |کاملا موافقم - موافقم - نه مخالفم نه موافقم مخالفم - کاملا مخالفم| توضیحات :  این [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه کنترل فرآِیند کنترل – کد ۱۰۵۷

پرسشنامه کنترل فرآِیند کنترل – کد ۱۰۵۷


پرسشنامه استاندارد فرآِند کنترل - کد 1057 هدف : تعیین میزان توانایی در برخورد با فرآیند کنترل نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، گززینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد ، انتخاب کنید.  تعداد سوالات : 10 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقیاس / طیف : |بله - تا حدودی - خیر|  توضیحات : این پرسشنامه استاندارد است.   مقاله : Wayhe H. Bovey, Andrew Hede, "Resistance [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه مالکوم بالدریج – کد ۱۰۲۰

پرسشنامه مالکوم بالدریج – کد ۱۰۲۰


پرسشنامه استاندارد مالکوم بالدریج هدف : بررسی معیارهای اصلی تشکیل دهنده جایزه کیفیت مالکوم بالدریج  تعداد سوالات : 8 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد  توضیحات : این پرسشنامه استاندارد است. این پرسشنامه دارای 8 بعد (رهبری سازمانی و مسئولیت عمومی و شهروندی ، توسعه استراتژی ، دانش بازار و مشتری و رضایت و روابط با مشتری ، سنجش و تحلیل عملکرد سازمانی ، سیستم های کاری آموزش  رضایت [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه مدل ویژگی های شغل- کد ۱۳۱۰

پرسشنامه مدل ویژگی های شغل- کد ۱۳۱۰


پرسشنامه استاندرد مدل ویژگی های شغل- کد 1310 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : جهت سنجش امتیاز بالقوه انگیزش برای یک شغل ، محققین ، تحقیق شناختی شغل را توسعه داده اند. این تحقیق دارای یک پرسشنامه طولانی است که مدت زمان قابل توجهی جهت تکمیل و تحلیل آن مورد نیاز است.  تعداد سوالات : 12 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه مدیر اثربخش – کد ۱۰۲۷

پرسشنامه مدیر اثربخش – کد ۱۰۲۷


پرسشنامه استاندارد مدیر اثربخش هدف : این پرسشنامه نقش هایی که یک مدیر برای اثربخش بودن باید ایفا کند رامورد بررسی قرار می دهد.  تعداد سوالات : 16 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله : دارد (پیوست شده است.) مقیاس / طیف :  |تقریبا هرگز - بسیار به ندرت - به ندرت - گهگاه - غالبا - همیشه|  توضیحات : این پرسشنامه استاندارد است.  نمونه ای از سوالات : ایده های نوآورانه مطرح کی کند در [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم – کد ۱۰۲۵

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم – کد ۱۰۲۵


هدف : پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم بوسیله انجمن دانشجویان دانشکده های بازرگانی آمریکا ساخته شده است که از ۱۰ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش ویژگیهای مدیران قرن بیست و یکم و تعیین موفق بودن مدیر در همان قرن بکار می رود.  تعداد سوالات : 10سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله : دارد (پیوست شده است.) مقیاس / طیف :  |قوی - خوب - ضعیف [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه مدیریت برون سپاری منابع انسانی – کد ۱۳۰۳

پرسشنامه مدیریت برون سپاری منابع انسانی – کد ۱۳۰۳


پرسشنامه استاندرد مدیریت برون سپاری منابع انسانی - کد 1302 هدف : بررسی مسائل موجود در مدیریت برون‌سپاری منابع انسانی  تعداد سوالات : 11سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقیاس : |بله - تا حدودی - خیر| توضیحات :  این پرسشنامه استاندارد است. نحوه تکمیل :  در مدیریت برون‌سیاری منابع انسانی، تا چه میزان با مسائل زیر مواجه شده‌اید؟  نمونه ای از سوالات : خدمات به خوبی آنچه تعهد شده است نمی باشد پیمانکاران اطلاعات کافی [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه مدیریت عملکرد – کد ۱۰۱۷

پرسشنامه مدیریت عملکرد – کد ۱۰۱۷


پرسشنامه استاندارد مدیریت عملکرد هدف :  تعداد سوالات : 12 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله : دارد (پیوست شده است.) مقیاس / طیف : 5 درجه ای لیکرت  توضیحات : این پرسشنامه استاندارد [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیررسمی – کد ۱۰۵۰

پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیررسمی – کد ۱۰۵۰


پرسشنامه استاندارد مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیررسمی - کد 1050 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : تعیین میزان توانایی در سازماندهی نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، انتخاب کنید.  تعداد سوالات : 10 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می باشد) [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی اثربخش – کد ۱۲۹۸

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی اثربخش – کد ۱۲۹۸


پرسشنامه استاندرد مدیریت منابع انسانی اثربخش - کد 1298 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : تعیین میزان توانایی در زمینه مدیریت منابع انسانی  تعداد سوالات : 10 سوال امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می باشد) به همراه ترجمه فارسی مقیاس : |بله - تا حدودی - خیر| توضیحات :  این پرسشنامه استاندارد است.این پرسشنامه توانایی هر شخص را در زمینه منابع [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد – کد ۱۳۰۷

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد – کد ۱۳۰۷


پرسشنامه استاندرد مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد - کد 1307 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد سازمان  تعداد سوالات : 24 سوال در 6 بعد امتیازدهی و تفسیر نتایج : نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج به صورت کامل توضیح داده شده است. منبع : دارد مقاله انگلیسی : دارد (پیوست شده است.) (به صورت رایگان قابل دانلود می باشد) به همراه ترجمه فارسی مقیاس : | کاملا موافقم - موافقم - نه موافقم [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad
PDF
پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی – کد ۱۰۴۳

پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی – کد ۱۰۴۳


پرسشنامه استاندارد مشارکت در تصمیم گیری گروهی - کد 1043 به همراه مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی هدف : هدف از این پرسشنامه ، ارزیابی میزان مشارکت افراد در تصمیم گیری می باشد. نحوه تکمیل : برای هر یک از جملات پرسشنامه ، عددی را انتخاب کنید که احساس شما را بر مبنای پروژه های گروهی که در آن مشارکت می کنید، نشان میدهد. 1 = کاملا مخالفم 2 - مخالفم 3 - نه مخالفم نه موافقم [...]

ادامه مطلب
فروشنده : mohammad